ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าว การพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) นสพ.บ้านเมือง.ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2556 โดย: [03 เมษายน 2556] เปิดอ่าน 674 ครั้ง
นสพ.บ้านเมือง.ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2556
สพป.ชัยภูมิ เขต3 จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมุ่งสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน โดย: [03 เมษายน 2556] เปิดอ่าน 830 ครั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต3 รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมุ่งสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
การสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดย: [29 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 773 ครั้ง
การสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
การอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการ สู่การปฏิบัติ โดย: [28 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1018 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) โดย: [25 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1295 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 2856 ถึง 2860 จากทั้งหมด 2864 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [26 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดย: [23 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ โดย: [22 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมประชุมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
มอบเงินสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมออนไลน์ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเกียรติยศชาววัง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5484 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศครั้งที่1 โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้า โดย: [13 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้นปีที่ 6 โดย: [10 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [09 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
คณะ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดย: [07 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
การอบรมวิธีตรวจสอบผลสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA โดย: [06 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ แจกใบงาน onhand ประจำวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 โดย: [02 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1637 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107