ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [09 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1287 ครั้ง
นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [08 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1298 ครั้ง
ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [07 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1254 ครั้ง
การจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 899 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 785 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 2941 ถึง 2945 จากทั้งหมด 2945 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [26 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดย: [23 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ โดย: [22 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมประชุมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
มอบเงินสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมออนไลน์ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเกียรติยศชาววัง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5484 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศครั้งที่1 โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้า โดย: [13 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้นปีที่ 6 โดย: [10 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [09 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
คณะ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดย: [07 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
การอบรมวิธีตรวจสอบผลสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA โดย: [06 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ แจกใบงาน onhand ประจำวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 โดย: [02 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1637 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107