ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1179 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2555 โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1889 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม
ชัยภูมิ ประชุมเข้มรับการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1371 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชย3 พร้อมด้วย นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชย3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนที่จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1437 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าซับผักกูด โดย: [11 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1754 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าซับผักกูด ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 2991 ถึง 2991 จากทั้งหมด 2991 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประกอบการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 /2564 ผ่านระบบทางไกล Video conference โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าวจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร โดย: [18 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน,เงิน กสศ.,เงินอาหารกลางวัน,และอาหารเสริมนม โดย: [18 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2564 โดย: [17 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [15 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
เปิดป้ายโครงการ เยี่ยมชม ปลูกต้นยางนา «โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)» โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนซับมงคลวิทยาเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประชุมอบรม ประชุมอบรม โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5522 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์"รุ่นที่3 ประจำปี 2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 85 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) โดย: [15 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
เปิดป้ายโครงการ เยี่ยมชม ปลูกต้นยางนา «โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)» โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ๆ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [05 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน โดย: [01 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังขอนสัก เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กัน โดย: [29 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 78 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 95 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1646 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107