ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดย: [29 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 848 ครั้ง
การสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
การอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการ สู่การปฏิบัติ โดย: [28 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1094 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) โดย: [25 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1402 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก โดย: [20 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 771 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"
การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โดย: [19 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1245 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 3361 ถึง 3362 จากทั้งหมด 3362 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับโรงเรียน) โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
. โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
. โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีทบทวนคำถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย: [01 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
พิธีทบทวนคำถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย: [01 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
อัพเดทข่าวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 2565 โดย: [01 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 6599 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: [30 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง (โอน) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [28 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น โดย: [28 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
อบรมโครงการให้ความรู้สู้โควิด โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันสุนทรภู่ โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” โดย: [24 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง โดย: [24 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง โดย: [22 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ โดย: [17 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 48 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1760 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107