สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
1
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
2
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
3
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
4
บ้านร่วมมิตร
5
บ้านท่าแตง
6
บ้านเดื่อ
7
บ้านสำโรงโคก
8
จัตุรัสวิทยานุกูล
9
บ้านมะเกลือโนนทอง
11
บ้านหลุบงิ้ว
12
บ้านสระสี่เหลี่ยม
13
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
14
บ้านขามราษฎร์นุกูล
15
บ้านโนนคร้อ
16
บ้านใหม่นาดี
18
บ้านนา
19
บ้านหนองลูกช้าง
20
บ้านงิ้ว
21
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
22
บ้านห้วยยาง
23
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
24
บ้านดอนละนาม
25
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
26
กันกงบ้านลี่สามัคคี
27
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
28
บ้านส้มป่อย
29
บ้านโนนเชือก
30
บ้านหนองม่วง
31
บ้านห้วยบง
32
บ้านห้วย
33
บ้านหนองโดน
34
บ้านยางเครือ
35
บ้านร้านหญ้า
36
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
37
บ้านโนนฝาย
39
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
40
บ้านหนองลุมพุก
41
บ้านโสกรวกหนองซึก
42
บ้านหนองโสน
43
บ้านทามจาน
44
ชุมชนบัวบานสามัคคี
45
บ้านโคกโต่งโต้น
47
บ้านหนองบัวใหญ่
48
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
49
บ้านหนองไผ่ล้อม
50
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
51
บ้านเกาะมะนาว
52
จอมแก้ววิทยา
53
โคกเพชรวิทยาคาร
54
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
55
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
56
บ้านซับยาง
57
บ้านหนองตะครอง
58
ปากจาบวิทยา
59
บ้านโคกสะอาด
60
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
61
บ้านโปร่งมีชัย
62
บ้านกุดตาลาด
63
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
64
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
65
บ้านหนองตะไก้
66
ชุมชนชวนวิทยา
67
บ้านเสลาประชารัฐ
68
หินตั้งพิทยากร
69
บ้านห้วยทราย
71
บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
72
บ้านตาล
73
วังกะอาม
75
บ้านหนองอีหล่อ
76
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
77
บ้านกลอยสามัคคี
78
หนองกกสามัคคี
79
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
80
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
81
บ้านหนองผักแว่น
82
บ้านทองคำพิงวิทยา
83
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
84
หัวสระวิทยา
85
เขาดินพิทยารักษ์
86
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
87
บ้านหนองดง
88
หนองประดู่วิทยา
89
บ้านโคกแสว
90
บ้านละหานค่าย
91
บ้านตะลอมไผ่
92
บ้านหนองจาน
93
บ้านโคกสะอาด
95
โป่งขุนเพชร
96
บ้านดอนกอก
98
บ้านวังตะเฆ่
99
บ้านวังกะทะ
100
บ้านหัวสะพาน
101
บ้านวังอ้ายจีด
102
บ้านสำนักตูมกา
103
บ้านท่าโป่ง
104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
107
บ้านท่าศิลา
108
บ้านหนองตานา
109
บ้านโสกปลาดุก
110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
112
บ้านหัวหนอง
113
บ้านปากค่ายช่องแมว
114
บ้านหนองโจด
115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
116
บ้านหนองกองแก้ว
117
บ้านห้วยยางดี
118
บ้านห้วยไฮ
119
บ้านแจ้งใหญ่
120
บ้านใหม่สามัคคี
121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
122
บ้านน้ำลาด
123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
124
บ้านวังตาท้าว
125
บ้านเสลี่ยงทอง
126
บ้านหัวสะพาน
127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
128
หินฝนวิทยาคม
129
บ้านโคกสะอาด
130
ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
131
บ้านวังอ้ายคง
132
วังใหม่พัฒนา
133
บ้านวังตาเทพ
134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
135
บ้านไร่พัฒนา
136
บ้านโคกกระเบื้องไห
137
บ้านหนองใหญ่
138
บ้านโนนสำราญ
139
บ้านโนนสวรรค์
140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
142
บ้านสะพานหิน
143
บ้านโป่งนกพิทยา
144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
145
บ้านสะพานยาว
146
บ้านศิลาทอง
147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
148
บ้านไทรงาม
149
ซับมงคลวิทยา
150
บ้านวังมน
151
ซับถาวรพัฒนา
152
บ้านโคกไค
153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
155
บ้านซับหมี
157
บ้านห้วยเกตุ
158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
159
อนุบาลเทพสถิต
161
บ้านดงลาน
162
บ้านช่องสำราญ
163
บ้านซับไทร
164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
165
บ้านประดู่งาม
166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
167
บ้านหนองจะบก
168
บ้านโนนมะกอกงาม
169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
171
บ้านวังคมคาย
172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
174
บ้านหนองดินดำ
175
บ้านขี้เหล็ก
176
บ้านหนองขาม
177
บ้านหนองแขม
178
บ้านโกรกกุลา
179
บ้านสามหลักพัฒนา
180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
182
รังงามวิทยา
183
บ้านหนองตอ
184
ดอนเปล้าศึกษา
185
บ้านโสกคร้อ
186
บ้านหนองผักชี
187
บ้านบะเสียว
188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
189
ซับใหญ่วิทยาคม
191
บ้านซับเจริญสุข
192
บ้านวังพง
193
บ้านบุฉนวน
194
บ้านโนนสะอาด
195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
197
บ้านเขื่อนลั่น
198
บ้านหนองนกเขียน
199
บ้านซับใหม่
200
บ้านวังกุง
201
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
202
บ้านท่ากูบ
203
บ้านโป่งเกต
204
บ้านวังขอนสัก
205
บ้านท่าชวน
206
สพป.ชัยภูมิ เขต 3