h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการออกนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต


     คณะนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต     
วันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ศน.บุญยกร ประกอบวรการ ศน.ภรณ์วัศยา กาบคำ นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) และ นางสาวเรณู พลศรี (นักจัดการทั่วไป)โดยให้แนวทางในการดำเนิน
งานส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับการประเมิน  ITA ต่อไป ในการนี้
นายนพรัตน์ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้เกี่ยวข้อง
 


ส่งข่าวโดย : ณัฐวุฒิ ตุติ   เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 40 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107