h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

การประเมินสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ครั้งที่ ๑


     วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓ นางยุพดี เอกบัว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลักพพัฒนา ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ง ที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาและผู้บริหารเครือข่าย ตาเนิน-     

วันที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๖๓ นางยุพดี เอกบัว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลักพพัฒนา ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ง ที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาและผู้บริหารเครือข่าย ตาเนิน-กะฮาดร่วมต้อนรับ ขอขอบคุณ ท่านรองธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผอ.สพป.ชย ๓ ผอ. อัครเดช กลิ่นศรีสุข ผอ.วสันต์ ตาลทอง ผอ. รร บ้านวังตะเฆ่ กรรมการผู้ประเมินฯในครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมงานสามหลักพัฒนาทุกท่าน ที่ทำให้งานลุล่วงด้วยดีส่งข่าวโดย : เบญจมาภรณ์. คำหาญพล   เมื่อวันที่ : 22 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 74 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107