h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน


     วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563     

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน  ในวันที่ 22 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ