h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยวินัยจราจรและโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน


     วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยวินัยจราจรและโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโดยมีนายทนง พงศ์สมัย ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตขันธ์ราษฎร์บำรุง)เป็นประธาน