h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน


     วันที่ 28-29 กันยายน 2563 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ที่โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ