h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่(New Noral)โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)