h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปี 2563


     โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎณ์บำรุง)ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปี 2563 ให้แก่นักเรียนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ