h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้


     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา