h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ ติดตามผล การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


     โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ ติดตามผล การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563     

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยทรายได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ คณะกรรมการ กตปน. นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นายวิญญู คุณกันหา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน และนายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอผลงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทราย จากนั้นคณะกรรมการนิเทศติดตามได้นิเทศชั้นเรียนพร้อมทดสอบความสามารถของนักเรียนและให้คำแนะนำ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทราย ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตาม สำหรับคำแนะนำในการพัฒนางานและ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนและผู้เรียนส่งข่าวโดย : พัชณิดา อยู่เย็น   เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107