h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการนิเทศติดตาม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก นายธิติวุฒิ นาคุณรอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการ     

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก นายธิติวุฒิ นาคุณรอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการ  พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์  ผอ.อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุกัญญา ประทุมวงษ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายวิญญู คุณกันหา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะที่ดีจากคณะกรรมการในการวางแผน ดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 49 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107