h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3     
เมื่อวันจันทร์ที่  8  กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เพื่อประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ก่อนการประชุมได้เสนอให้  นายสุสง่า  ศักดิ์ศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ ผู้แทนองค์กรเอกชน จากมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการฯชั่วคราวในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมดังนี้
 1.  นางสายม่าน  มีชำนาญ ผู้แทนองค์กรชุมชน จากกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 2.  นายสุสง่า  ศักดิ์ศาสตร์ ผู้แทนองค์กรเอกชนจากมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 3.  นายนพ  ภูมิชัยศักดิ์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) จากเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
 4. นายชาญ  คงด้วง   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 5. นางทัศนียพร  ครูเกษตร  ครู ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
 6.  นายสมชาย ขอสินกลาง ผอ.ร.ร.บ้านหนองดินดำ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
 7.  นายอำนาจ ฝาสันเทียะ  ผู้แทนสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครู จากสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
 8. นายนิยะดา  พลัง  ผู้รับใบอนุญาต ร.ร.อนุบาลภัทรศึกษา อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
 9. นางวิภาวรรณ  พงศ์สุวรรณ ครู ร.ร.มะนะศึกษา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ผู้แทนครูเอกชน      
 10. นายสาโรจน์  คำพิทักษ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นายสมภาร  เสี่ยงบุญ  กำนันตำบลบ้านขาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายวินัย  พันธุ์มี  ผอ.ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นางสาวสิริกร  กำพลังฤทธิ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายดำเนิน  ชาลีเครือ ผอ.ร.ร.จอมแก้ววิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. นายนิยม  เบ้าลี  ผอ.ร.ร.ชุมชนบัวบานสามัคคี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 16. นายเฉลิมพล  อินทรผล  ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อเลือกเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ซึ่งผู้ได้รับการเลือกเป็นประธานกรรมการฯ  คือ นายสาโรจน์  คำพิทักษ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากนั้นประธานได้ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   


ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 963 ครั้ง ไอพี:: 10.0.10.16 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107