h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 เครือข่ายโรงเรียนบ้านวังกะทะ


     คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 เครือข่ายโรงเรียนบ้านวังกะทะ     

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสายทอง  แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมนายวินัย  พันธุ์มี ตำแหน่ง

กรรมการก.ต.ป.น., นางสาวสมลักษณ์  วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นายวสันต์  ตาลทอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

เข้านิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว

จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร คณะครู รับการนิเทศ เพื่อนำสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งข่าวโดย : ธีระชัย ใจใส   เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 55 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107