h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ


     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา     

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายธิติวุฒิ นาคุณรอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการ  พร้อมด้วย นายสุรพล แช่มขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการบริหารฯ นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม  นายวิญญู คุณกันหา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  ในการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ครั้งที่ ๒  โดยได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติ ตามตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 61 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107