h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


     ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


     

ด้วยสำนักงาน กสทช.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสำนักงาน กสทช.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด หากมีผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตามกำหนดการ และสถานที่ข้างต้น(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ไปยังสำนักงาน กสทช.ภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5721,572 โทรสาร 0 2279 9049 หรือ Email : content.reg@gmail.com

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 44 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107