h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

ผอ.โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสาัมคคี) ร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา PA 3 สพป.ชัยภูมิ เขต 3


     นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา PA 3 (แก่นราชภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ อ.บำเหน็     

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563    เวลา 13.00 น. นายมานะ อยู่ทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา PA 3 (แก่นราชภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อหาแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 29 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน: 40 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107