h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านทามจาน รับการประเมินตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ


     โรงเรียนบ้านทามจานได้รับการประเมินผลดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ     

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการเข้ารับการประเมินประกอบด้วย

1. นายมณีแสง นามอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้ว ประธาน

2. นายเชิงชาย  วงศ์ลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง รองประธาน

3. นางณหชง แววฉิมพลี ผอ.โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว กรรมการ

4.นางวนาลิน ขามเกาะ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนบ้านทามจานได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของสถสนศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาต่อไปส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 434 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107