h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ มอบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


      นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายเชษฐา หนองเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ และนางจารุวรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ     
             วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   
นายเชษฐา หนองเหล็ก  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์  และนางจารุวรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ  มอบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับ นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
             โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง


ส่งข่าวโดย : นางสาวกนกพรรณ อภัย   เมื่อวันที่ : 08 มกราคม 2564 เปิดอ่าน: 62 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107