h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมกราคม 2564


     วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมทำกิจกรรม     

วันที่10 มกราคม 2564  นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย พร้อมด้วยนางธีรนุช ภูมิมา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวิภาดา พิลาจันทร์ ครูพี่เลี้ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นครูผู้ช่วย นางสาววิลาวัลย์ วงค์ธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2564  ประชุมครูเพื่อทำ PLC

วันที่ 13 มกราคม 2564 คุณอนุ อมฤก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนคุณวรัณรัชญ์ วิริยะวิทย์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย จำนวน 10,000 บาท ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะส่งข่าวโดย : วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์   เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2564 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107