h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการจัดงานวันครูออนไลน์ ร่วมกับคุรุสภา


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการจัดงานวันครูออนไลน์ ร่วมกับคุรุสภา "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564     

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 "พลังครูไทยวิถึใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยคุรุสภาได้จัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการยกย่องเชิญชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/369651ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2564 เปิดอ่าน: 81 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107