h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 เปิดโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์


     นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 เปิดโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556     

               เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2556 นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 เป็นประธานเปิดงาน โครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยมีนายสุรพล  แช่มขุนทด ประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วให้การต้อนรับ
              โครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย เรื่องรำวงมาตรฐาน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาการในทุกๆ ด้าน และยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ สามารถพัฒนาตนเอง นำมาใช้ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ไม่ให้สูญหายไป

               การจัดกิจกรรมโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 โดยมีวิทยากรมาถ่ายทอดจำนวน 3 คน ได้แก่
                1. นางสาวอรยา  ใบกนทา  ครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
                 2. นางสาวเกศนี  ศรีวัง   ครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา
                 3. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และ
               มีโรงเรียนในเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม  โรงเรียนบ้านวังคมคาย  โรงเรียนบ้านหนองจะบก  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง และ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

            เมื่อเปิดงานโครงการนาฏศิลป์สัมพันธ์เสร็จ นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชย.3 ก็ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เพื่อวางแผนและกำหนดวันพร้อม รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันวิชาการของเครือข่าย โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูวิชาการของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมประชุมส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 945 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107