h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


     โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔     

   โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒          รับเด็กที่เกิด ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙- ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  รับเด็กที่เกิด ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๗- ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘

 รับสมัครระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 รับสมัครระดับชั้นประถมศึกษา          ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

รับสมัครตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยาส่งข่าวโดย : นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา   เมื่อวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 106 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107