h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564


     โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564     

โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นอนุบาล รับเด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2558

การเปิดรับสมัคร 

ก่อนประถมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2564

ประถมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2564

หลักฐานเอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน     2  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   2 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา  2 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา  2 ชุด

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี )  2  ชุดส่งข่าวโดย : นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์   เมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 86 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107