h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังใหม่พัฒนา


     โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังใหม่พัฒนา     

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังใหม่พัฒนา โดยนางพิสมัย  ชินขุนทด ผู้อำนวยการค่าย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งแบ่งการการจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 ส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 44 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107