h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

เสลาประชารัฐ"จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม "


     โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี สร้างวินัย จิตอาสา พัฒนาชาติ     

วันที่๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐเพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกความมีระเบียบวินัย กระบวนการปฏิบัติในระบบหมู่สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตระหนักในความรักสามัคคี โดยใช้    กระบวนการลูกเสือปลูกฝังให้เกิดผลตามหลักสูตรและสู่การเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองสืบไปส่งข่าวโดย : นางสาวอำพร มณฑา   เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 45 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107