h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED s Possible


     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED s Possible


     

ด้วย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับบริษัท อินสครู จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ED s Possible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองทีเข้มแข็ง โดยสร้างต้นแบบสาธิตการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้และเว็บไซต์ ในการนี้ สพฐ.ขอความร่วมมือ สพท.ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้รับทรางและร่วมแบ่งปันแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในเว็บไซต์ insdru.com2momination ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังแนบไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 20 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107