h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Nomal) ในมิติทางวัฒนธรรม


     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Nomal) ในมิติทางวัฒนธรรม


     

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Nomal) ในมิติทางวัฒนธรรมจำนวน 3 โครงการ รวม 32 ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ สพท.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ดังกล่าวโดยไฟล์ภาพยนตร์สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ URL และ QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือนี้ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 22 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107