h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563


     โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563     

วันที่๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ นายสุพจน์  พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบก พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบรูณ์ เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกความมีระเบียบวินัย โดยใช้ กระบวนการลูกเสือปลูกฝังให้เกิดผลตามหลักสูตรและสู่การเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองสืบไปส่งข่าวโดย : สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อม   เมื่อวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 55 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107