h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา


          

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.00 น.   นางวนาลิน  ขามเกาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย นางลีลาวดี  โพธิ์ทอง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และ นางสาวยุวลักษณ์  โรมบรรณ   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ออกติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนส่งข่าวโดย : นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุข   เมื่อวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107