h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้านประดู่งาม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563


     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิ     

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

 ส่งข่าวโดย : นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107