h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ(MOU) ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ(MOU) ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน "นำสู่ หลานปู่แล สุภาพดี มีปัญญา" ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ     

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา.14.00 น.ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ(MOU) ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000  วัน "นำสู่ หลานปู่แล สุภาพดี มีปัญญา" ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินการพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน โดยการเชื่อมโยงการดำเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงาน ""ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน" โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 47 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107