h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองกกสามัคคีและโรงเรียนบ้านโคกแสว อ.บำเหน็จณรงค์


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองกกสามัคคีและโรงเรียนบ้านโคกแสว อ.บำเหน็จณรงค์     

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น . ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี เยี่ยมห้องเรียนและให้กำลังใจคุณครูผู้สอน นักเรียน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่บริบทรอบๆโรงเรียน โดยมีนายโชคชัย บุตรศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี คณะครู ให้การต้อนรับ จากน้้นได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกแสว มอบนโยบายคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล โดยมีนายศราวุธ ต่อพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกแสว คณะผู้บริหารเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล คณะครูร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีสภาวะยากลำบาก จำนวน 2 ราย เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา การดำเนินชีวิตของนักเรียน เพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ภาพข่าวสพฐ.https://www.obec.go.th/archives/399306ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 60 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107