h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน


     คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน     

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครการประกวดคลิปสั้น หรือโดยแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารถึงความรัก    ทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว/ในสังคม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรสถานศึกษา/ครูและนักเรียน ในคราวต่อไปผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) รางวัลที่ ๒. โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี  รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ รางวัล โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) และ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา คณะกรรมการประกอบด้วย นางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริการจัดการศึกษา นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓.นายศิขรินทร์ โชติจันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ๔. นายอัครเดช  ทาณรงค์  ครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 54 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107