h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข กับหน่วยงานทางราชการ


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข กับหน่วยงานทางราชการ     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมนางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข กับหน่วยงานทางราชการ ได้แก่ พระครูวัดเวฬุวนาราม ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส โรงพยาบาลจัตุรัส เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ผู้นำชุมชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) (โรงเรียนต้นแบบ ระดับเพชร) 2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3. โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 4. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 5. โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 6.โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 7. โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) 8. โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 9.โรงเรียนบ้านหนองดินดำ  10. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/399475


ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107