h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้น ม.3 ,ออกแบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน คณะวิทยากรนำโดย น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/399489ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 83 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107