h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

นิเทศติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จากกองทุน กสศ. ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


          

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา และนางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่ายเพชรเริงรมย์                                ส่งข่าวโดย : นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทด   เมื่อวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107