h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “นาฎยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6”


     ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “นาฎยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6”


     

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดจัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “นาฎยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน อันก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคงต่อไป ในการนี้ สพฐ.ขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดดังแนบ)ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107