h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี”


     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี”


     

ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทยขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงจากการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอก ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(รายละเอียดดังแนบ)

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107