h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

กิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล


     กิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหัวสระวัทยา     

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6  จำนวน  8  คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหัวสระวัทยา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือ ความอดทน และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 ส่งข่าวโดย : นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์   เมื่อวันที่ : 05 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107