h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง


      เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ     

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3  จำนวน  11  คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอฃ วันที่ 1 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือ ความอดทน และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 ส่งข่าวโดย : นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์   เมื่อวันที่ : 05 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107