h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก


     ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก     

วันที่ 5 เมษายน 2564 นำโดยว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในกิจกรรม มีพิธีผูกข้อมือให้นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อโรงเรียน และกล่าวขอบคุณต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง นักเรียนกับโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบของที่ระลึก พร้อมกับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส่งข่าวโดย : ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด   เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107