h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนบ้านประดู่งาม ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3


     วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม โรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายเสนีย์ ศรีเสาวงค์ คร     

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม โรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายเสนีย์ ศรีเสาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านประดู่งาม เป็นคณะกรรมการประเมิน ให้กับ นางสาวคำฝัน ปัสสา ครูผู้ช่วย และนางสาวกัลยา ประพันธ์ ครูผู้ช่วย ในการประเมินครั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ ทักษะการพัฒนางานในหน้าที่ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะดำเนินการเป็นระยะทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 ส่งข่าวโดย : นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107