h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวกาญจาวดี กองแก้ม


     วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้ต้อนรับ ท่านรองธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่าน ผอ.อัครเดช กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหาร     

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้ต้อนรับ ท่านรองธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่าน ผอ.อัครเดช กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษา ท่าน ผอ.วสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เมตตาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนศาสตร์และศิลป์ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 ส่งข่าวโดย : นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564 เปิดอ่าน: 58 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107