h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2564


          

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารได้จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน คณะครู เพื่อวางแผนการ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ ในสถานการณ์เชื้อโรคโควิด - 19 กำหนดเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้การจัดการเรียนการสอน On site on air online on hand และฉบับผสมผสานหลายรูปแบบ พร้อมกำหนดวันเรียนชดเชยเวลาเรียนส่งข่าวโดย : นางสาวศิรินธร โคตา   เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน: 75 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107