h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2564


     กิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านละหานค่ายประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔     

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเทศบาล ตำบลโคกสะอาด มาพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมพื้นที่ทำสวนเกษตร

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางประภัสสร กลับกลาง ผอ.รร.บ้านละหานค่าย พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVIC-19  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564   โดยมี  ดร.พิสิษฐ์   คงผดุง รองผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3      นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว       นายเทพสถิต อินาวัง ผอ.รร.บ้านโสกปลาดุก และนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVIC-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และส่งเสริมการจัดการการสอนให้แก่นักเรียนส่งข่าวโดย : วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์   เมื่อวันที่ : 29 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน: 51 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107