h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนบ้านประดู่งาม รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


     วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง     

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคล นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย และคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว         โดยได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านประดู่งาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 ส่งข่าวโดย : นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน: 61 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107